Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό για την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και πλήρη κάλυψη σε πρώτες ύλες και υλικά στον τομέα της Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογικής Βιομηχανίας. Μια ενδεικτική λίστα οίκων των οποίων η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. είναι αντιπρόσωπος δίνεται παρακάτω:

Εξοπλισμός και Υλικά για την Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Βιομηχανία

AMI DODUCO
BLF
Buntmetall Amstetten
Elektrisola
Elga Europe
F.A.R.T.
FRITSCH
Gebrüder Waasner Elektrotechnische Fabrik
Graphite Cova
Kaschke Components
Kirsten Soldering
MEGA Schmidthammer Elektrokohle
Nexans
OSTERRATH
SEF
SIBA
TeN cc
Weisser Spulenkörper
Wieland-Werke
W. C. Heraeus